Sametingets tiltak i forbindelse med koronaviruset

Sametinget innfører flere tiltak for begrensing av koronasmitte (covid-19) blant sine ansatte og deltar i nasjonal dugnad for å hindre smitte og for å redusere trykket på helsevesenet.

Sametingets tiltak er basert på et føre var-prinsipp.

Sametingets kontorlokaler vil kun være åpne for ansatte og politikere inntil videre. Kontorlokalene stenges for eksterne inntil videre. All omvisning på Sametingsbygget i Karasjok er stanset og biblioteket vil også være stengt for publikum. Biblioteket og administrasjonen kan nås ved å ringe +47 78 47 40 00 eller via e-post: samediggi@samediggi.no
 
Sametinget vil så langt det er mulig, gjennomføre møter via video/telefon. Alle tjenestereiser, kurs og lignende skal kun gjennomføres etter en risikovurdering i samråd med Sametingets sikkerhetsråd. Hjemmekontor kan bli innført ved behov. 
Sametinget anmoder også sine ansatte om å begrense private reiser.

For mer informasjon, kontakt direktør Rune Fjellheim, tlf. 910 09 320, avdelingsdirektør i plenumsstaben Rávdná Buljo Gaup, tlf. 416 45 739, konst. avdelingsdirektør i kommunikasjonsavdelingen Siv Eli Vuolab, tlf. 951 68 927 eller avdelingsdirektør i administrasjonsavdelingen Tommy Somby, tlf. 958 22 121