Sametingspresidentens uttalelse til olje- og energiministerens redegjørelse om Fosen-saken

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) har fulgt olje- og energiminister Terje Aaslands (Ap) redegjørelse for Stortinget om Fosen-saken.

Jeg observerer at ministeren forsvarer regjeringens og statens behandling av Fosen-saken. Samtidig så er det jo åpenbart sånn at oppfølgingen ikke har vært god nok, noe ministerens unnskyldning til reindrifta er et uttrykk for. Et enstemmig Sameting har bedt om en uavhengig granskning av statens saksbehandling. Det mener jeg det er all grunn til å kreve, spesielt da ministeren ut fra egne vurderinger frikjenner statens saksbehandling, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR). 

Når det gjelder utredningen ministeren snakker om, så har Høyesterett konkludert med at konsesjonsvedtaket er ugyldig. Dermed bør OED oppheve konsesjonsvedtaket først som sist. Det er ikke behov for å utrede det spørsmålet, fordi Høyesterett har avgjort at vedtaket er ugyldig. Hvis det skal fattes et nytt konsesjonsvedtak, hvor riving må være ett av alternativene, kan det utredes i etterkant. Vi er også av den oppfatning at det som først og fremst skal utredes, er hvordan samenes menneskerettigheter skal ivaretas, og ikke hvordan vindkrafta skal kunne fortsette, sier sametingspresident Muotka. 

Fra et menneskerettslig ståsted er det irrelevant hvilket kraftbehov en region har, noe også Høyesterett legger til grunn. Jeg observerer at både ministeren og statsministeren bruker enhver anledning til å si at de må balansere viktige hensyn. Et menneskerettighetsbrudd er imidlertid et menneskerettighetsbrudd, og må ta slutt. Det er det eneste som er relevant i Fosen-saken, avslutter Muotka.