Sametingsrådet bevilger over 400.000 kroner til kulturtiltak

Tilskuddbevilgninger i perioden 12.02.24-25.02.24, vedtatt av sametingsrådet.

– Det er gledelig å se at det det er en rekke kulturarrangementer rundt om i Saepmie, og blir spennende å følge med på de samiske kunstneres produksjoner fremover, sier sametingsråd Maja Kristine Jåma.

Innvilgede saker 12.02.-25.02.24
Søker Tittel Innvilget beløp
MUSIKER ELLE MAIJA KLEFSTAD BÆR ELLE MAIJA - debutalbum 250 000
ASTA M. BALTO Filbmaovdanbuktin-Konsearta 41 220
BERGEN SAMEFORENING BERGEN SAMIID SEARVI Søknad om støtte til markering av samenes nasjonaldag i Bergen, 6. februar 2024 32 000
EVENES KOMMUNE / EVENÁŠŠI SUOHKAN Samisk måned 2024 40 000
HEMNES KUNSTFORENING Søknad om midler til festivalkunstner under Hemnesjazz 2024, Marit Anna Sara 15 000
KJELVIKSPILLET AS Kjelvikspillet 2024 50 000
KULTURFORENINGEN SAEMIEN SIJTE Kulturforeningen Saemien Sijtes 60.-års jubileum 25 000
VINTERFESTUKA STIFTELSE Rombaksbotten, Byen Som Forsvant 25 000