Sametingsrådet har bevilget kr. 500 000 til Stall Hortis og aktivitetshall

Sametingsrådet har bevilget kr. 500 000 til Stall Hortis og aktivitetshall

Stall Hortis drives av Laila Johannessen i Tana kommune. Johannessen driver med blant annet hovslagervirksomhet, opplæring i foring og stell av hest samt rideundervisning for barn og unge.

– Sametingsrådet er glad for å kunne gi midler til et prosjekt som ønsker å skape flere arbeidsplasser, og ikke minst det å skape aktivitet og samhold. Å gi barn og unge en arena hvor de

Silje Karine Muotka Árvu/Sametinget

får være sammen med dyr, styrker både den fysiske og mentale helse, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

Stall Hortis og aktivitetshall får støtte til videreutvikling og for å kunne drive innendørs på helårsbasis.

– Sametingsrådet er glad for at Stall Hortis vil videreutvikle tilbudet for å gi et godt og sunt tilbud til befolkningen ved å kunne tilby et samlingspunkt med tilrettelagte aktiviteter, sier Muotka.

Hallen skal kunne benyttes sammen med veterinærer, hesteinteresserte, hunde- og hestelinje fra Tana videregående skole og andre klubber, skoler, lag og foreninger. Stall Hortis og aktivitetshall skal tilby opplæring og minikurs både på samisk og norsk. De har både personell og bruker som snakker begge språk.

Tilskuddet gis under posten for variert næringsliv.