Sametingsrådet satser videre på grenseoverskridende språkarbeid

Sametingsrådet satser videre på grenseoverskridende språkarbeid

Sametingsrådet har bevilget støtte på 255 000 kroner til prosjektet Deanuleagis sámástit.

Hensikten med prosjektet er å opprette et nettverk mellom språksentre i Tanadalen for å øke bruken av samisk språk gjennom forskjellige typer språkarenaer. Dette innbefatter virtuelt læringsmiljø, innovative språkarenaer, kommunikasjon og to-språklig pedagogikk i samarbeid med Ohcejohka/Utsjok kommune i Finland.

Samene i Tanadalen har lange tradisjoner med felles språk og kultur, og utøvelsen av duodji og joik er fortsatt levende. Derfor er samarbeid over grensen naturlig. For sametingsrådet er det viktig å støtte opp om språkprosjekter som er med på å sikre grenseoverskridende språksamarbeid.

– Jeg ser at prosjektet skal bruke innovative løsninger i språkarbeidet hvor styrking av forbindelsene over grensen mellom innbyggerne i Tanadalen er i fokus. Det er i tråd med sametingsrådets politiske målsetninger og fremholder at grensene ikke skal være til hinder for utvikling, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Sametinget har gode erfaringer med å støtte tilsvarende prosjekter. Sametinget har tidligere bevilget støtte til grenseoverskridende skoleprosjekter i det samme området.

– Dette samarbeidet har fungert bra, men vi trenger at samarbeidet på tvers av riksgrenser også skjer på andre arenaer. Slike prosjekter lykkes best med god lokal forankring. I dette tilfellet er språksentrene en viktig aktør som søker metoder for å utvikle samarbeidet, sier Mikkelsen.

Mikkelsen synes at det er veldig viktig at spesielt barn og unge kommuniserer med sine jevnaldrende på samisk.

– Av erfaring vet vi at er det dominerende er språket finsk eller norsk blant mange samiske barn. Dette fenomenet er det samme på den norske og finske siden av Tanadalen. Over grensen derimot, er samisk ofte det eneste vanlige språket, derfor er bruken naturlig.

For å revitalisere samisk i Tanadalen er utfordringene lange avstander og tynn befolkning. Derfor er det behov for nye løsninger for å lære språket og bruke det til tross for avstandene.

– Prosjektet bygger på innovative løsninger sammen med tradisjonell kunnskap og er plassert midt i et område som på en unaturlig måte er delt av riksgrenser. Det lover godt, avslutter Mikkelsen.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no