Sametingsrådet støtter barnehager med 685.000 kroner

Sametingsrådet støtter barnehager med 685.000 kroner

Sametingsrådet har tildelt tilskudd på nesten 700.000 kroner til ulike barnehager og barnehageprosjekter. Både støtte til ansatte som ønsker språkopplæring og materiell som er med å styrke samisk tilstedeværelse. Samtidig ønsker rådsmedlem Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) på vegne av sametingsrådet lykke til med delvis gjenåpning av barnehager.

– Fra sametingsrådet ønsker vi alt godt til barnehagene når dere nå åpner opp igjen.  Vi vet det har vært utfordrende uker og at det har vært utfordrende for ansatte, foreldre og barn, sier rådsmedlem Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Han sier at Sametinget ønsker å fortsette støtten barnehagene og til barnehageprosjekter. Eksempelvis tilskudd til samiskspråklige ansatte som styrker barnehagens språkarbeid, eller støtte til utstyr og materiell som er med på å synliggjøre og styrke samisk kultur i barnehager.

– Vi har nå gitt tilskudd på nesten 700.000 kroner til slike formål, og jeg håper også at dere har mulighet og tid til å fortsatt jobbe for å styrke og utvikle samisk språk kultur i deres barnehage i samarbeid med Sametinget. Nok en gang ønsker jeg alt godt og lykke til med åpningene av barnehagene, sier Mikkelsen.

Tilskudd i barnehager:

  • Gili barnehage i Kautokeino kommune tildeles 260.000 kroner i støtte. Tilskuddet skal gå til organisering av samisk barnehagetilbud bygd på samisk språk og kultur.Tilskuddet belastes Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling.
  • Gimle studentbarnehage i Tromsø/Norges arktiske studentskipnad tildeles 130.000 kroner. Barnehagen med en samisk avdeling mener det er avgjørende at det settes inn ekstra en samisktalende ansatt som kan jobbe med å fremme, bruke og utvikle samisk språk og kultur. Tilskuddet belastes Samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling.
  • Festningsåsen barnehage i Aurskog-Høland kommune tildeles 60.000 kroner til konkreter og en lavvo som samlingspunkt til å gjøre barna kjent med den samiske kulturen. Beløpet belastes Prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager. 
  • Furuslottet barnehage i Storfjord kommune tildeles 65.000 kroner til språkmotivator i barnehagen som skal lære seg nordsamisk. Tilbudet består av språkopplæring til samisktalende barn, slik at barn får utøvd språket på daglig basis.Tilskuddet belastes Samisk språkopplæring. 
  • Gjerdrum barnehage i Gjerdrum kommune tildeles 65.000 kroner til nordsamisk språkopplæring til assisten i barnehagen. Barnehagen vil gi barn med samisk tilhørighet mulighet til å utvikle og styrke sitt språk og identitet. Tilskuddet belastes Samisk opplæring.  
  • Læringsverkstedet AS i Jessheim kommune tildeles 40.000 kroner til utstyr og materiale som kan brukes visuelt i formidling av samisk kultur til barn. Barnehagen ønsker å gi et tilbud som fremmer samisk språk- og kulturkompetanse. Beløpet belastes Prosjekter og utviklingsarbeid i barnehager. 
  • Hareveien barnehage i Nordre-Follo kommune tildeles 65.000 kroner til samiskspråklig personell som skal gi samiske barn opplæring i nordsamisk for å styrke deres språkutvikling.Tilskuddet belastes Samisk språkopplæring.