Sametingsrådet støtter «Koftepolitiet» og Internasjonalt Samisk Filminstitutt

«Koftepolitiet» er en kommende kortfilm som skal lages av Rein Film AS.

Filmens fokus er minoritetsstemmer i storby med samer som er stolte av sin identitet, og mennesker fra majoritetsbefolkningen som forholder seg til samer med humor som virkemiddel. Sametingsrådet gir 150.000.- til dette.

- Sametingsrådet vil støtte dette fordi Rein Film vil opplyse om samer og dette kan øke bevisstheten og forhindre rasisme, sier sametingsråd Henrik Olsen (NSR). 150.000 kroner til koftepolitiet

Gir tilskudd til ny nettside og visuell profil

Sametingsrådet gir 200 000 kroner til Internasjonalt samisk filminstitutt for å utvikle nye nettsider og en ny profil.

Samisk film har vært en internasjonal suksess de siste år og ISFI har spilt en stor rolle i denne utviklingen både med å finansiere samisk film i tillegg til en rekke andre aktiviteter og prosjekter som utviker og synliggjør samisk film. Formålet med prosjektet er å utvikle en bedre visuell profil og en hjemmeside som har et brukervennlig grensesnitt og som kan kommunisere med både sosiale medier og med den digtale filmtjenesten sapmifilm.com der man kan streame samiske filmer.

- Samisk film har over de siste årene hatt en stor økning av interesse og ISFI håndterer en større og større mengde med søknader. Utvikling av ny nettside med løsninger som er mer brukervennlig for søkere og som håndterer personvernopplysninger anses å være en viktig del av å utvikle institusjonen faglig, sier Henrik Olsen.