Sametingsrådet styrker samisk kulturliv og gir 6,8 millioner i investeringsstøtte til institusjoner og festivaler

Sametingsrådet styrker samisk kulturliv og gir 6,8 millioner i investeringsstøtte til institusjoner og festivaler

Sametingsrådet har til sammen omdisponert 6,8 millioner til samiske museer, kulturhus, duodjiinstituhtta til hele Saepmie.

– Jeg er veldig glad for at Sametingsrådet styrker kulturinstitusjoner i hele Saepmie. Vi vet at de har et stort behov, og ønsker å gi de mulighet til å gjøre investeringer eller sette i gang oppgraderinger som de har planlagt eller har behov for, sier Sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR) med ansvarsområde for kultur.

I tråd med Beaiveálgu-erklæringen vil Sametingsrådet bidra til å styrke eksisterende institusjoner, og vil arbeide for at de samiske festivalene og møteplassene skal sikres og utvikles. Dette er en engangsbevilgning til investeringer som vil gi en god mulighet for institusjonell utvikling.

– Kulturinstitusjonene er viktige i våre samiske lokalsamfunn. Investeringsmidlene bidrar til å utvikle institusjonene og gjøre de i bedre stand til å ivareta sitt samfunnsoppdrag fastsatt av Sametinget, sier Sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR) med ansvarsområde for budsjett.

Med investeringer menes fysiske og materielle investeringer som eiendeler, utsyr og lignende og ikke myke investeringer som markedsutvikling, kompetansetiltak. Midlene skal brukes innenfor første halvår av 2022.

Tabellen nedenfor viser hvilke institusjoner som får investeringsstøtte. Bevilgningene er gjort i forbindelse med omdisponeringer av ubrukte midler i 2021. En helhetlig oversikt vil bli offentliggjort snarlig: