Sametingsrådet styrker samiske barnehager, museer og næringer i revidert budsjett

Sametingsrådet styrker samiske barnehager, museer og næringer i revidert budsjett

Sametingsrådet har i revidert budsjett foreslått å fordele 9,8 millioner kroner, hvor sametingsrådet har prioritert tiltak som vil styrke det samiske samfunnet direkte. De største satsningene er innenfor samiske barnehager, museer og de tradisjonelle samiske næringene.

Sametingsrådet foreslår 1,8 kroner i lønnsmidler til de samiske barnehagene og 750.000 kroner til kompetanseheving i barnehagene.

– Jeg er glad for å kunne presentere satsninger til samiske barnehager, som skal styrke utviklingsmulighetene til Runar Myrnes Balto  samiske barnehagene og barnehagetilbudet til samiske barn, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).

I museumssatsningen foreslås det 1 million kroner til Senter for nordlige folk til ny basisutstilling med tilbakeførte samiske gjenstander; 300.000 kr til mulighetsstudie for Savio-museet; 700.000 kr til RiddoDuottarMuseat blant annet for å forvalte den voksende kunstsamlingen som skal inn i samisk kunstmuseum. Videre foreslår 500.000 kr til Saemien Sijte sin åpning i juni.

– På museumsfeltet er det enorme behov og vi foreslår fire konkrete tiltak i denne omgang, og for eksempel tilskuddet til Senter for nordlige folk er viktig i tilbakeføringen av samiske gjenstander gjennom Bååstede, forteller Balto.      

Sametingsrådet ønsker å bruke 300.000 kr på å evaluere Fjordfiskenemnda for å styrke sjøsamiske fiskerettigheter, 250.000 kr på å styrke forsøksprosjektet om motorferdsel i utmark, 350.000 kr på en rapport om hvordan verneområdene fungerer, i tillegg til 800.000 kr på å innhente erfaringer fra beitekrisene i reindrifta.

– Samenes mulighet til å drive tradisjonelle næringer er alltid prioritert for Beaiveálgu-samarbeidet, og det gjenspeiles i vårt forslag til revidert budsjett, sier sametingsråd Myrnes Balto.

I det reviderte budsjettet er det mange engangsbevilgninger, og sametingsrådet bruker også anledningen til å sette i gang en rekke prosesser som i lengden vil styrke stillingen til det samiske folket.

Hele forslaget til revidert budsjett kan leses her  https://innsyn.onacos.no/sametinget/mote/norsk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021049951&

https://innsyn.onacos.no/sametinget/mote/norsk/wfdocument.ashx?journalpostid=2021049951&dokid=1101118&versjon=3&variant=P&

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR), runar.myrnes.balto@samediggi.no