Sametingsrådets politiske regnskap 2017-2021

Dette er det politiske regnskapet for sametingsrådet i sametingsperioden 2017-2021.

Sametingsrådet har i perioden bestått av Sametingets president Aili Keskitalo med rådsmedlemmene Henrik Olsen, Mikkel Eskil Mikkelsen, Silje Karine Muotka og Hans Ole Eira. Dette regnskapet følger i store trekk tiltredelseserklæringen - Muohtačalmmit-erklæringen.

Sametingsrådets politiske regnskap 2017-2021 (PDF, 3 MB)