Samisk immateriell kulturarv er samisk eiendom

Samisk immateriell kulturarv er samisk eiendom

Sametinget bestemte i plenum 17. juni 2021 at samisk kulturarv er samisk eiendom.

Read the short version of the “Intangible Cultural Heritage in Sápmi” preproject report (PDF, 158 kB)

Klikk for stort bilde

Til samisk immateriell kulturarv regnes blant annet estetiske elementer, musikk, språk, fortellinger, historie og kulturelle fremføringer generelt. Samisk immateriell kulturarv kan forklares som muntlig overført tradisjonell kunnskap, med andre ord veldig sentrale og grunnleggende deler av kulturen.

Nå har Sametinget bestemt å beskytte disse delene av den samiske kulturen med vern, blant annet for å hindre ikke-samisk bruk av disse delene av den samiske kulturen. Også misbruk er et sentralt element i denne bestemmelsen, og intensjonen er å organisere et felles samisk beskyttelsesorgan som skal være en ressurs til disse utfordringene.

Det er lang vei å gå for å oppnå et felles samisk vernetiltak, men Sametingets plenumsvedtak er et første, viktig steg på den veien.

Les plenumssaken Eierskap til samisk immateriell kulturarv (vedtaket er nederst i dokumentet)

Les “Immateriell kulturarv i Sápmi” forprosjekt rapporten her (PDF, 482 kB)

Les kortversjonen av “Immateriell kulturarv i Sápmi” forprosjekt rapporten på engelsk:

The short version of the “Intangible Cultural Heritage in Sápmi” preproject report (PDF, 158 kB)