Samiske digitale læringsressurser

Med stengte barnehager og skoler over hele landet, har læring i hjemmet plutselig fått en ny dimensjon. Sametinget har derfor utarbeidet oversikt over hva som finnes av tilgjengelige samiske digitale læringsressurser, for barnehager og grunnopplæringen.

Vi håper at oversikten er til nytte og bidrar til at tilgjengelige digitale læringsressurser på samisk tas i bruk.

Send oss gjerne tips om flere nyttige lenker med samiske digitale læringsressurser til samediggi@samediggi.no.

Davvi Girji og ABC-company

Andre digitale ressurser hos Davvi Girji:

Čálliid Lágadus

Solum forlag

Sørsamiske digitale læremidler:

Statped

LearnLab - Samiske undervisningsopplegg

Ovttas.no: