Samiske kulturminner i kommunale kulturminneplaner

Samiske kulturminner i kommunale kulturminneplaner

Sametinget er i gang med et prosjekt som skal hjelpe kommuner til å ivareta verneverdige samiske kulturminner i sine planer.

Målet med prosjektet er å styrke kunnskapsgrunnlaget til kommuner som ønsker å integrere samiske kulturminner i sine kulturminneplaner. Prosjektet finansieres av Riksantikvaren gjennom satsingen Kulturminner i kommunene (KIK).

En kulturminneplan er en oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljø i kommunen, og skal inneholde en plan for forvaltingen av disse. Den enkelte kommune definerer selv hvilke kulturminner som er verneverdige og som skal inngå i kulturminneplanen.

- Mange kommuner ønsker å inkludere samiske kulturminner i sine planer og trenger innspill til dette. Gjennom prosjektet vil Sametinget bistå aktivt i dette arbeidet, sier sametingsråd Hans Ole Eira (SP).

Sametinget har tidligere gjennomført et omfattende prosjekt for å definere og registrere automatisk freda samiske bygninger. Denne gangen er det i hovedsak verneverdige samiske bygninger som er i søkelyset. I løpet av prosjektet skal det utarbeides kriterier for og oversikt over aktuelle verneverdige samiske bygninger.

- Siden fredningsgrensa for freda samiske bygninger er 1917, vil det være en relativt ung bygningsmasse som skal identifiseres som verneverdig. Det kan for eksempel være deler av etterkrigstidens gjenreisningsbebyggelse i de brente områdene i Nord-Troms og Finnmark, enkelte driftsbygninger i landbruket, eller næringsbygg innen reindrift og fiskeri, sier sametingsråden, og legger til:

- Selv om vi har rundt 900 automatisk freda samiske bygninger, befinner de seg spredt over et stort område, fra Røros til Varanger. Mange kommuner har derfor få eller ingen freda samiske bygninger. Det er likevel en mulighet for at de kan ha verneverdige samiske bygninger, og den verneverdige bygningsmassen kan vise oss viktige eksempler på samisk levesett i vår nære fortid.

Arbeider du med kulturminneplan og er usikker på om det er verneverdige samiske bygninger i kommunen som bør være med? Ta gjerne kontakt med Sametinget, så vil vi hjelpe deg.


For mer informasjon eller intervju, kontakt sametingsråd Hans Ole Eira (SP), tlf. +47 918 61 471 eller e-post: hans.ole.eira@samediggi.no