Samiske veivisere er våre fremste og beste ambassadører

Tale av fungerende sametingspresident, Runar Myrnes Balto, under lanseringen av nye samiske veivisere på Márkomeannu festivalen på Gállogieddi. 

Bor dere i lavvo? Har dere strøm? Har alle rein? Koker dere virkelig alt reinkjøttet? Kan dere kjøre noe annet enn skuter? Jeg vet ikke om dette er spørsmål dere som som veivisere har fått det siste året, men jeg tror alle samer kjenner seg godt igjen i problemet. Folk i Norge kan latterlige lite om oss. Heldigvis har vi de samiske veiviserne, som er ute og knuser myter hver dag.

Mitt navn er Runar Myrnes Balto, jeg er Sametingsråd - og på vegne av Sametinget vil jeg si at vi er glade for å kunne være med på denne viktige offentliggjøringen. Veiviserne er noen av Sápmis aller fremste og beste ambassadører. Med deres innsats endres samfunnet skolelev for skolelev.

Dere veivisere gjør en uvurderlig innsats med å fremme vår kultur, og dere bidrar også med å fremme stolthet og identitet blant samiske ungdommer. Dere er en del av den store samiske innsatsen med å fremme det samiske, som inkluderer alle fra Sametinget til frivillig drevne festivaler slik som Márkomeannu, hvor vi står i dag.   

Hver dag ser vi behovet for at det trengs mer kunnskap i storsamfunnet. Norge har et kulturproblem når det kommer til samehets, og kunnskap er en viktig motgift. Jeg er sikker på at om det ikke hadde vært for veivisernes innsats gjenom 18 år, så hadde vi hatt enda flere tilfeller av det grumset som vi blant annet har sett i Bodø og i Tromsø i vår. Når veiviserne møter ungdommer, gror kunnskap og forståelse. Det igjen bidrar til mindre samehets.

Gjennom veiviserne får ungdommer lære om sørsamer, sjøsamer, bysamer, fastboende samer og kanskje markasamer. Reindrift er en viktig del av samisk kultur, og det er det også i det området her. Men det vi står og ser ut over her det er ei samisk bygd som lokalt bare kalles for marka. Det er tilfeldigvis også min hjembygd, og for å prøve meg med litt lokal myteknusing akkurat her, så kan jeg si at her er det sau, ku og geit som er greia. Jordbruk er også samisk kultur, og jordbrukssamer er like gode samer som andre samer.

Jeg er utrolig glad for at vi har veiviserne som reiser rundt og sprer dette budskapet. På vegne av Sametinget så vil jeg takke de fire som har stått på det siste året, Emma Elliane Oskal Valkeapää, Ida Emilie Marakatt Lindseth, Ane Malene Nordeng og Nathaniel Holan Larsen. Jeg vil også gratulere dere fire som nå er blitt valgt som nye  veivisere, og lykke til fordi til høsten starter dere på en rundtur i landet! 

Her er de nye Samiske veiviserne: Ole-Christer Hætta, 19 år fra Guovdageaidnu, Benedikte Eriksen 18 år fra Ájluoka/Drag, Mathis Eira, 20 år fra Guovdageaidnu og Návuodna/Kvænangen og Linnea Knutsen, 20 år fra Ájluokta/Drag.