Sør- og lulesamisk språk omfattes endelig av minoritetspakten

Sør- og lulesamisk språk omfattes endelig av minoritetspakten

Kongen i statsråd har i dag besluttet at både lulesamisk og sørsamisk blir beskyttet og skal vernes gjennom minoritetsspråkpakten. Dermed sikrer man vern og utvikling.

Hans Majestet Kongen holdt 3. september statsråd, hvor det ble bestemt at vern av lulesamisk og sørsamisk blir styrket gjennom minoritetsspråkpakten. Som følge av bestemmelsen forbedres oppfølgningen av språk fra statens side.

Europeisk pakt om regions- eller minoritetsspråk (minoritetsspråkpakten) er en avtale som forplikter statene til å beskytte og utvikle minoritetsspråk. Sørsamisk og lulesamisk har til nå vært en del av den generelle delen av pakten, hvor mål og prinsipp om beskyttelse og utvikling av språk defineres. Nå er språkene endelig omfattet av den del tre av pakten som har klare tiltak for å utvikle regionale- eller minoritetsspråk i offentlig virksomhet.

- Vi er utrolig glade for at sørsamisk og lulesamisk språk endelig omfattes i den del tre av pakten som har klare mål og forpliktelser om hvordan språk skal utvikles. Minoritetsspråkpakten er det mest systematiske verktøyet som forplikter den Norske stat til å verne språk. Sametinget har flere ganger tidligere ytret ønske om dette, og nå har det endelig gått i oppfyllelse, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Sametinget har siden høsten 2020 vært i dialog og konsultasjoner med kommunal- og moderniseringsdepartementet i forbindelse med saken. Sametinget har under prosessen uttrykt at ved å innlemme sør- og lulesamisk i pakten så viser man at nord-, sør og lulesamisk språk er likeverdige språk, og at dette løfter språkenes status. Resultatet av prosessen er at språkene innlemmes i minoritetsspråkpakten og at det er til sammen 38 bestemmelser i pakten som gjelder for språkene.

– Vi er fornøyde med prosessen, og at vi kom til enighet med konsultasjonene. Arbeidet stopper selvfølgelig ikke her, og vi vil følge opp det videre arbeidet. Om noen år vil det kanskje igjen være mulig å utvide antall bestemmelser for de ulike samiske språkene, og på denne måten fremme bevaringen og utviklingen av samiske språk, sier Mikkelsen.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen, +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no