– Stort behov for en satsing på et samisk digitalt tilbud

– Stort behov for en satsing på et samisk digitalt tilbud

Det samiske samfunnet har et stort behov for flere digitaliseringstiltak og -satsinger. – Det samiske perspektivet må tidlig inn i alt digitaliseringsarbeid som ulike offentlige instanser gjør, mener sametingsråd Henrik Olsen (NSR).

Klikk for stort bildeHenrik Olsen Kenneth Hætta Neste uke behandler Sametingets plenum Stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv. Stortingsmeldingen er en framoverskuende melding til Stortinget om samepolitikken, og omtaler utviklingstrekk og utfordringer for samisk språk, kultur og samfunnsliv, og tjenestetilbudet til samiske innbyggere.  I år er det andre gang en slik melding blir skrevet, og tema er digitalisering.

– Ved store nasjonale satsinger er det ikke blitt utviklet et tilsvarende tilbud på de samiske språkene. Vi forventer at stortingsmeldingen viser hvilke behov som er i det samiske samfunnet, og ønsker at denne meldingen er et steg mot at det samiske perspektivet blir implementert ved store nasjonale satsinger, sier Olsen.

I tidligere statsbudsjetter er det blitt satset stort på digitalisering. I statsbudsjettet for 2019 og 2020 ble det satt 2,4 milliarder kroner til digitaliseringstiltak, og i forslaget til statsbudsjett 2021 er det satt av 1,5 milliarder kroner. Det er i statsbudsjettet for 2021 foreslått en engangsbevilgning på 15 millioner kroner til digitale læremidler på de samiske språkene til samiske barn og unge, men det er ikke satt av midler til noen av de budsjettbehovene som Sametinget hadde løftet frem.

– Vi hadde ønsket at det i meldingen kom tydeligere frem hva regjeringens mål for digitaliseringen av det samiske samfunnet er.

Olsen ønsker en større satsing på digitalisering i det samiske samfunnet, og målet er at den samiske befolkningen skal ha et digitalt tilbud som er likeverdig med den øvrige norske befolkningen i Norge.

– Utviklingen av et digitalt tilbud på de samiske språkene er ikke et ansvar Sametinget har alene. Det er et felles ansvar, sier Olsen.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Henrik Olsen (NSR), 907 75 219, henrik.olsen@samediggi.no