Støtte til å dokumentere samisk tradisjonskunnskap gjennom film

Sametinget har bevilget 205 000 kroner til firmaet Smuk Production AS i Varangerbotn for å dokumentere samisk tradisjonskunnskap gjennom film for salg av egne utviklede skaller – Gába boots for kvinner. 

Silje Karine Muotka Máret Inger A. Anti / Sámediggi

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) fremhever at markedsføringen av skallene «Gába» er et innovativt prosjekt som har en helhetlig tenkning med tanke på etikk, sirkulær økonomi og samisk tradisjon.

– Dette er verdier Sametinget er opptatt av og vil støtte. Ikke minst er jeg positiv til at markedsføringen av «Gába» vil kunne nå et større marked og sette urfolks-kunnskap på kartet, sier Muotka.

Prosessen i å produsere fottøyet på tradisjonelt vis formidles gjennom film for å oppnå salg til et større marked. Prosjektet tar for seg produktutvikling av biprodukter fra rein, det vil si skinn og lær, samt videreformidling av samisk språk og tradisjonskunnskap.

Målet er å produsere fem kortfilmer på 5-10 minutter som viser hele prosessen fra utvelgelse av dyr til ferdig produkt. Filmene skal gi innsikt i prosessene som gávlun ja gaccašteapmi – flåing av reinens ben, sálten – salting, neaskin – garving, ostet – barking og goarrun – sying.

De fem filmene skal settes sammen med en intro om bærekraft og produksjon, og reineierens holistiske tenkemåte om bruken av hele dyret, om utvelgelsen og hva man tenker om bruken av materialet der alt må gjøres riktig og i korrekt rekkefølge.

Både kortfilmene og den sammensatte filmen skal være et helt sentralt element i lansering og promoteringsarbeidet av «Gába boots» og disse utgjør historiefortellingen om produktet. Det tas i bruk profesjonelle regissører for å formidle merkevaren "Gába", som betyr dyktig kvinne på nordsamisk.

Tilskuddet bevilges fra tilskuddsordningen kreativ næring, reiseliv og mat.