Støtte til arrangementer i forbindelse med Samisk språkuke

Støtte til arrangementer i forbindelse med Samisk språkuke

Sametingsrådet støtter ulike prosjekt i forbindelse med Samisk språkuke med 1.116.000 kroner.  

Samisk språkuke 2021 nærmer seg. I uke 43, fra 25. til 31. oktober, så markerer vi Samisk språkuke sammen i hele landet. Den uka blir det både digitale og lokale arrangementer og tiltak.

Samisk språkuke er en felles satsing for å synliggjøre samiske språk, og er et samarbeid mellom Sametingene i Finland, Sverige og Norge. Samiske språksentre er i full gang med å planlegge lokale program for samisk språkuke.  

I forbindelse med årets språkuke har sametingsrådet gitt tilskudd til 36 prosjekter, på til sammen 1.116.000 kroner. 

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har mottatt så mange søknader i forbindelse med Samisk språkuke. Det er gledelig at det er så stor interesse for å arrangere noe i forbindelse med språkuken, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Sametinget har mottatt flest søknader fra Finnmark. For eksempel har det kommet flere søknader fra Tana kommune. En av søkerne er Kildesli Sjøsamiske Naturhus, som skal arrangere duodjikurs, hvor de bruker fiskeskinn. Nesseby kommune vil invitere samiskspråklige til salmesang med Ann Jorid Henriksen og Andreas Gundersen, og ønsker ungdom velkommen som publikum. I Snåsa skal Montessoriskolen arrangere kurs hvor de skal lage belter. Fra Sør-Norge har det blitt søkt om midler til å synliggjøre samiske språk og samisk kultur i forbindelse med språkuken. Det er blant annet bevilget midler til Ålgård skole i Gjesdal kommune, og Undheim skule i Time kommune. 

Se oversikt over tildelinger (PDF, 104 kB)  

Sametingsrådet er fornøyde med at det blir så mange ulike arrangementer under årets språkuke.

I år åpnes Samisk språkuke i Tromsø med et offisielt arrangement 24. oktober. Gáisi språksenter strømmer den offisielle åpningen direkte fra nettsiden www.gaisi.org.

Følg gjerne Samisk språkukes Facebook-side Giellavahkku / Gïelevåhkoe / Giellavahkko / Samisk språkuke og Instagram-siden giellavahkku. Samisk språkuke har egen nettside, med program, ressurser og informasjon om språkuka. Les mer: https://giellavahkku.org/

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tel. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no