Støtte til duodjikurs

Sametingsrådet har gitt tilskudd på 50 000 kroner til Akkurat - Consult AS i Vadsø.

Hans Ole Eira Åse M. P. Pulk/Sámediggi

Selskapet skal gjennomføre flere kurs i å sy skinnlue, slik at kursdeltagerne skal kunne utøve dette håndverket. Skinnluene skal sys for hånd slik det har vært gjort i årtider.

– Sametinget er glad over å støtte opp om flere duodjiutøvere som driver med duodji som næring. Spesielt er det hyggelig å støtte opp om duodjivirksomheter i Øst-Finnmark, siden det er få som driver med duodji som næring i dette området, sier sametingsråd Hans Ole Eira (Sp).

Tilskuddet på 50 000 kroner er gitt fra tilskuddsordningen Duodji: Kompetanse, opplæring og kurs, som er et søkerbasert tilskudd under næringsavtalen for duodji 2023.

Eira sier at tilskuddsmidler til duodjiformål kan gis i hele landet, og ønsker at flere duodjivirksomheter benytter seg av muligheten til å søke Sametingets tilskuddsmidler til dette formålet.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Hans Ole Eira (Sp), mob. +47 918 61 471, hans.ole.eira@samediggi.no