Støtte til førstegangsinvestering i fiskefartøy

Sametinget har gitt tilskudd på 200 000 kroner til enkeltpersonforetaket Raimondas Baksys på Stakkvik i Karlsøy kommune til kjøp av fiskebåt.

Silje Karine Muotka på plenumssalen.  - Klikk for stort bildeSametingspresident Silje Karine Muotka Åse M. P. Pulk, Sámediggi

Stakkvik som er i Karlsøy kommune er innenfor Sametingets virkeområde for næringstilskudd, noe som gjorde det mulig å gi tilskudd til selskapet. Båten Ann Tove er Baksys første fiskefartøy.

Baksys ønsker å starte som kyst- og sjarkfisker med mål om å levere fisk til lokale fiskebruk langs kysten i tiltakssonen.

– Sametinget er glad for å kunne støtte de som ønsker å etablere seg som fiskere i de samiske områdene, og håper tilskuddet vil gi den nyetablerte fiskeren en god start på egne karrierer som fisker, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

Hun sier videre at man ønsker en god rekruttering til fiskerinæringa, og er glad for at flere vil etablere seg som fiskere.

– Ved å skape egen arbeidsplass, så er man også med på å opprettholde og utvikle lokale kystsamfunn sier Muotka.

Tilskuddet bevilges fra tilskuddsordningen: Tilskudd til primærnæringer, marine næringer.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), mob. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no