Støtte til omstilling som følge av koronapandemien

Støtte til omstilling som følge av koronapandemien

Som en følge av koronapandemien har Sametingsrådet innvilget et tilskudd på kr. 112 000,-  til reiselivsbedriften Arctic Panorama Lodge AS i Skjervøy kommune. Midlene skal gå til omstilling av reiselivsvirksomhet fra et internasjonalt marked til et norsk og skandinavisk marked.

Arctic Panorama Lodge AS tilbyr overnatting, mat og opplevelser rettet mot et internasjonalt marked.

Som følge av koronapandemien har markedet deres forsvunnet. Bedriften forventer ikke at det utenlandske markedet kommer tilbake verken inneværende år eller i første halvdel av neste år. Selskapet ønsker derfor å tilpasse og tilby sine produkter til det norske og skandinaviske markedet når dette åpnes. Dette er et litt annet marked enn det bedriften så langt har jobbet i, noe som krever omarbeidelse av både markedsføringsmateriell, eksisterende produkter og produktutvikling.

– Søknadsprosjektet dreier seg om omstilling av virksomheten fra et internasjonalt marked til et norsk/skandinavisk marked grunnet koronapandemien. Tiltaket vurderes å være i samsvar med Sametingets koronatiltak overfor næringslivet, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Bedriften ønsker å tilby en mer aktiv ferie for å nå det norske markedet. De ønsker derfor å tilby nye produkter i tillegg til eksisterende produkter som overnatting, bespisning, vandreturer med og uten guide og båtturer.

– Som følge av koronaviruset ser Sametinget behov for ekstraordinære tiltak overfor næringslivet. Bedrifter og bransjer som er særlig rammet prioriteres. Blant disse er reiseliv og spesielt opplevelsesnæringene. Det er mange bedrifter som må omstille seg til en ny hverdag under koronasituasjonen, herunder nye markeder, nye distribusjonsløsninger og nye måter å organisere seg på. Bedriftenes omstillingsbehov, plan for omstilling og gjennomføringsevne vurderes ved tildeling av tilskudd, avslutter sametingsråd Silje Karine Muotka.

For mer informasjon eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) +47 984 87 576, eller e-post: silje.karine.muotka@samediggi.no