Støtte til Ovddos AS og Finnmarksløpet AS

Sametingsrådet har gitt et tilskudd på 131 200 kroner til Finnmarksløpet AS og et tilskudd på 95 000 kroner til Ovddos AS.

Silje Karine Muotka Åse M. P. Pulk/Sámediggi Finnmarksløpet AS fikk bevilget tilskudd til gjennomføringen av Finnmarksløpet 2022. Finnmarksløpet er Europas lengste hundeløp, og har flere ganger tidligere fått tilskudd fra Sametinget til ulike prosjekter som skal bidra til å utvikle løpets samiske profil.

– Finnmarksløpet er viktig både som et sportslig arrangement, men også som et kulturarrangement som presenterer det kulturelle Finnmark for publikummet i arrangementene og gjennom tv-ruta. For Sametinget er det viktig å støtte opp om prosjekter som fremmer samisk språk, kultur og samfunnsliv, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

Prosjektet støttes også av blant andre Troms og Finnmark fylkeskommune. Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune har som målsetning å bidra i fellesskap til prosjekter i regionen.

Ovddos AS har fått tilskudd for å promotere Kautokeino som en attraktiv og spennende bo- og arbeidsplass. Ovddos er eid av Kautokeino kommune og har ansvar for å forvalte omstillingsmidlene kommunen mottar. En av begrunnelsene for tilskuddet er at dette er et samarbeidsprosjekt som skal bidra til økt rekruttering til flere viktige samiske institusjoner i Kautokeino.

– Vi synes det er en riktig vei å gå at organisasjoner og bedrifter går sammen for å løse felles rekrutteringsutfordringer. Det er positivt at de i fellesskap velger å promotere mulighetene i et lokalsamfunn for å tiltrekke seg ny arbeidskraft, fremfor at rekruttering blir en utfordring som hver enkelt organisasjon må løse på egenhånd, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

Tilskuddene gis fra den tilskuddsordningen Tilskudd til regionaleutviklingsprosjekter.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR), tlf. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no