Støtte til produksjonslokale i Máze

Støtte til produksjonslokale i Máze

Sametingsrådet har bevilget støtte til Berit Mienna til etablering av en duodjiavdeling i Máze.

Berit Mienna sin virksomhet er i dag etablert i Nesseby kommune, hvor hun produserer ullkartanker, sennasåler, neversåler og vanlig ullsåler.  Produksjonslokale er for liten, og hun skal nå etablere en avdeling i Máze med et frittstående produksjonslokale. Máze er Berit Mienna sin hjemplass, og hun skal fortsatt produsere produkter basert på tova ull. Sametingsrådet har bevilget bedriften tilskudd på 356 000 kroner til bygging av produksjonslokaler.

I Sametingets budsjett 2020 er det over næringsavtalen for duodji avsatt 1,5 millioner til en søkerbasert ordning hvor duodjiutøvere kan søke om støtte til investeringer, utviklingstiltak, konsulentbistand, etableringstiltak og prosjekter.

– Sametingsrådet støtter opp om etablering av duodjibedrifter, og vi ønsker velkommen en ny virksomhet i Máze. Arbeidsplasser er veldig viktig for utviklingen av Máze, og bygda har i lang tid hatt utfordringer med fraflytting, sier rådsmedlem Hans Ole Eira (Sp).

Tilskuddet er bevilget over Næringsavtale for duodji søkerbasert ordning for investeringer, utviklingstiltak, konsulentbistand, etablerertilskudd og prosjekter.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Hans Ole Eira (Gb) +47 918 61 471 hans.ole.eira@samediggi.no