Støtte til produksjonslokale

Støtte til produksjonslokale

Sametingsrådet har bevilget støtte til Silba-Siida AS til bygging av Atèlje Anti produksjonslokale.  Bedriften skal produsere bruksduodji, tilby samisk kunnskaps- og kulturformidling, reiselivstjenester og tilby kurs innen duodji og reindrift.

Silba-Siida AS er en duodjibedrift i etableringsfasen, som er lokalisert i Grogn kommune. Sametingsrådet har bevilget bedriften tilskudd på 312 600 kroner til bygging av produksjonslokaler. Bedriften skal produsere prøveprodukter og markedsføre bedriften.

I Sametingets budsjett 2020 er det over næringsavtalen for duodji avsatt 1,5 millioner til en søkerbasert ordning hvor duodjiutøvere kan søke om støtte til investeringer, utvilkingstiltak, konsulentbistand, etableringstiltak og prosjekter.

- Sametingsrådet støtter opp om etablering av duodjibedrifter, og ekstra hyggelig er det når virksomheter starter opp sør for Troms og Finnmark, sier rådsmedlem Hans Ole Eira (Sp). I år er det bevilget støtte til 6 søkere over denne posten, tilsammen litt over 1,1, millioner, og de fleste av søkerne er i Nord-Norge. Tilskudd til duodji som næringsvei er nødvendig, og vi gir tilskudd til duodjiutøvere som har egen bedrift eller utøvere som er i etableringsfasen. Støtteordningen har åpen søknadsfrist, og jeg oppfordrer utøvere som er i etableringsfasen eller duodjiutøvere som allerede har en egen bedrift om å søke om tilskudd fra Sametinget, avslutter Eira.

Tilskuddet er bevilget over Næringsavtale for duodji søkerbasert ordning for investeringer, utviklingstiltak, konsulentbistand, etablerertilskudd og prosjekter.

For mer informasjon eller intervju ta kontakt med rådsmedlem Hans Ole Eira (Gb) +47 918 61 471 hans.ole.eira@samediggi.no eller sametingspresident Aili Keskitalo (NSR), tlf. +47 971 29 305, aili.keskitalo@samediggi.no