Støtte til profilering og videreutvikling av duodjibedrift

Støtte til profilering og videreutvikling av duodjibedrift

Sametingsrådet bevilger 138 600 kroner til profilering og videreutvikling av duodjibedriften Bivut i Sørreisa kommune.  

Bivut er en duodjibedrift i Sørreisa kommune som ble etablert i 2011. Produktene er samiskinspirerte klær og fottøy til små og store, som lages av skinn, ull og tekstiler. Bedriften har fått tilskudd til profilering av bedriften og videreutvikling av virksomheten ved å utvikle nytt produkt. Målet er å øke inntjening og profesjonalitet.

Sametingsrådet er glad for at Sametinget kan støtte opp om flere duodjivirksomheter, særlig disse som er etablert utenfor Indre-Finnmark.

– Sametingets overordnede mål med å gi tilskudd til duodjivirksomheter, er å øke duodjibedriftenes profesjonalitet og inntjening. Dette kan gjøres gjennom å sette søkelys på bedriftsutvikling, sier sametingsråd Hans Ole Eira (Sp).

– Det er svært positivt at søker vil satse på å utvikle sin duodjivirksomhet, noe som sametingsrådet helhjertet støtter opp om, sier Eira.

Tilskuddet på 138 600 kroner gis fra tilskuddsordningen Næringsavtale for duodji, Investerings- og utviklingstilskudd.

For mer informasjon eller intervju, kontakt sametingsråd Hans Ole Eira (Sp), tlf 918 61 471 eller e-post hans.ole.eira@samediggi.no