Støtte til samisk film og kunst

Støtte til samisk film og kunst

Sametingsrådet har tildelt tilsammen 300 000 kroner til SAHKKON AS for å produsere en film om pandemi og beitekrise, og til Norske Kunstforeninger til kunstutstillingen “Voi,voi vi er på utstilling!”.

Til SAHKKON AS er det bevilget  200 000 kroner for å produsere en film om en reindriftssiida og hva som skjer når naturen viser sine krefter og det blir beitekrise, samtidig som det er en pandemi i verden.

-Filmen som SAHKKON AS har fått støtte til skal vise hvilke utfordringer som oppstår når det sist vinter kom så mye snø at det oppsto beitekrise i reindrifta, sier sametingsråd Henrik Olsen (NSR). Filmen skal også fokusere på koronapandemien. Det er samiske filmskapere som produserer filmen, og de kjenner næringa og hvordan hendelser i naturen og samfunnet påvirker den. Filmen er i dokumentarform og tar for seg samfunnsutfordringer i Sápmi.

SAHKKON AS skriver i søknaden sin at filmen har premiere i Tromsø på TIFF 2021.

Sametingsrådet har også bevilget 100 000 kroner til Norske Kunstforeninger til et prosjekt som har som mål å synliggjøre samiske kunstnere på 10 kunstutstillinger på 10 steder i sør-Norge. Samarbeidspartner i prosjektet er Samisk senter for samtidskunst.

-Sametingsrådet ser det som viktig at samiske kunstnere tilbys slike muligheter som på sikt vil være med på å legge et næringsgrunnlag for samisk kunst, sier sametingsråd Henrik Olsen. Det er høy kvalitet på den kunsten våre kunstnere produserer, og det er viktig med renoméoppbygging av samisk kunst nasjonalt. Et godt renomé gir avkastninger som bedre inntekter for kunstnerne, sier Olsen. Søkeren skriver i sin søknad at i tillegg til samarbeid med Samisk senter for samtidskunst, så har de også samarbeid med 10 forskjellige kunstforeninger i sør-Norge, avslutter Olsen.

Tilskuddene er bevilget fra den søkerbaserte ordningen Kulturtiltak.


For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Henrik Olsen (NSR), 907 75 219, henrik.olsen@samediggi.no