Støtte til TIL-prosjekt som skal forebygge samehets i Tromsø

Sametingsrådet har bevilget 260 000 kroner til Tromsø Idrettslag (TIL), til prosjektet RomsaDál, som skal forebygge samehets i Tromsø.

Silje Karine Muotka Kenneth Hætta Prosjektet er en kampanje som skal synliggjøre samisk kultur og språk i Tromsø by og være med på å forebygge samehets og hverdagsrasisme gjennom positiv samisk synliggjøring. Målet med prosjektet er å spre stolthet om Tromsø som samisk by gjennom synliggjøring av samisk språk og kultur.

RomsaDál har utspring i oppropet mot samehets #doarváidál, eller #noknu som er den norske versjonen, som ble lansert på sosiale medier mot slutten av 2020 etter at flere opplevde samehets i Tromsø. Kampanjen ble en suksess og fikk stor oppmerksomhet også i riksdekkende media.

TIL ønsker å bygge videre på den oppmerksomheten denne kampanjen fikk og spre stolthet om Tromsø som en samisk by gjennom prosjektet RomsaDál.

– Hverdagsrasisme og diskriminering av samer har eskalert de siste årene og har blitt en stor utfordring, spesielt for unge samer, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR). Hun viser også til samehetsen som kom i kjølvannet av at en hund nylig ble skutt i Alta fordi den skal ha jaget rein.

– Mange vegrer seg for å ta på kofta for å gå ut på byen og mange opplever også en stor belastning gjennom sosiale nettverk og kommentarfelt i nettaviser der det er saker som omhandler det samiske. Derfor er RomsaDál et prosjekt som er viktig.

I prosjektet RomsaDál samarbeider TIL med Tromsø kommune gjennom Gáisi språksenter, men også blant annet med Troms idrettskrets, Samisk foreldrenettverk, Tromsø sameforening, Romssa Noereh, Samisk studentforening i Nord-Norge, Redd barna og Rakettnatt. Et viktig formål med prosjektet er i tillegg å nå ut til andre aktører og næringslivet i byen for å få dem til å gjøre en innsats.

Det skal utarbeides en kampanjeprofil som skal brukes muntlig, digitalt og innen markedsføring. Designet skal ha en klar samisk assosiasjon og skal være inkluderende. Det skal også utarbeides bilder, filmer og lydprofiler som kan brukes under idrettsarrangementer eller på offentlig transport.

Støtten på 260 000 kroner er bevilget over ordningen regionalutvikling.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), mob. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no