Støtte til utvikling av permanent museumsutstilling ved nye Várdobáiki

Støtte til utvikling av permanent museumsutstilling ved nye Várdobáiki

Sametingsrådet bevilger 300 000 kroner til Várdobáiki AS. Midlene skal brukes til å utvikle innhold og design av permanent museumsutstilling i Várdobáikis nye lokaler på Evenskjer.

Klikk for stort bildeEirik Larsen Sámediggi Etablering av en permanent museumsutstilling er en prioritert oppgave for Várdobáiki museum, hvor målet er å etablere en formidlingsarena for samisk kulturhistorie som holder høy kvalitet.

Sametingsrådets politiske rådgiver Eirik Larsen (NSR) mener at et løft i kunnskapen om det samiske samfunnet, historien og kulturen er avgjørende for at samfunnet skal få større forståelse for regionens samiske befolkning.

– Jeg er glad for at Várdobáiki kan bygge opp en utstilling, og det blir viktig for formidlingen av samisk historie i regionen, sier Larsen.

Várdobáiki museum sitt nedslagsfelt krysser både kommune- og fylkesgrenser, og omfatter hele Sør-Troms og Nordre Nordland, inklusivt Vesterålen. Várdobáiki med museum, barnehage, kultursenter og språksenter har i dag 20 ansatte. I 2017 kjøpte de det gamle Evenskjersenteret. Bygget har blitt renovert, og en betydelig del er satt av til museumsdel, og til formidling og bevaring av regionens samiske kulturarv og kulturhistorie.

Prosjektets mål er å produsere rammer og innhold til Várdobáiki museums permanente kulturhistoriske utstilling. Prosjektet har to innsatsområder; utvikle innholdet til utstillingen, samt skape et utstillingsdesign. Det er hyret inn godt kvalifiserte fagfolk til prosjektet.

– Prosjektet vil kunne løfte institusjonen både faglig og institusjonelt, sier Larsen.

Bevilgningen på 300 000 kroner gis fra tilskuddsordningen Institusjonsutvikling.

For spørsmål eller intervju, kontakt politisk rådgiver i sametingsrådet Eirik Larsen (NSR), mob. 970 80 217, eller epost eirik.larsen@samediggi.no