Støttebevilgning til samiskkurs

Støttebevilgning til samiskkurs

Sametinget bevilget 175 000 kroner i støtte til ABC-COMPANY E- skole AS til nordsamisk nybegynnerkurs til voksne via nett og 40 000 kroner til Loppa Sameforening for at de skal holde samiskkurs.

Mikkel Eskil Mikkelsen Åse M.P. Pulk/Sámediggi ABC-COMPANY E-skole AS studium varer 160 timer og 160 timer i tillegg hvor studentene skal arbeid på egen hånd. Etter kurset kan elevene ta SAAL-1 eksamen på Samisk høyskole som privatister.

– Sametinget anser det som viktig at voksne får lærer samisk på nybegynnerkurs, sier Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Loppa Sameforening skal arrangere praktiske samiskkurs ved å arrangere aktiviteter, gjennom friluftsliv, matlaging og duodji.

Kurset er beregnet for de som ikke har lært samisk hjemme, og for de som vil bli kjent med det samiske språket og kulturen. I Loppa kommune er samisk i en sårbar situasjon på grunn av fornorskningen og det er behov å vekke interessen for det samisk før det fullstendig dør ut.

– I Norge er det mange folk, som ønsker og trenger undervisning i samisk. Mange har et passivt språk og de behøver trygge rammer for å begynne å bruke språket, sier Mikkelsen.

Samiskkursenes formål er å tilby dem som vil, mulighet til å lære, opprettholde, aktivisere og utvikle samiskkunnskapen.

For intervju eller spørsmål, kontakt Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no