Streiken har medført betydelige forsinkelser for læremiddelarbeidet på Sametinget

Sametingets seksjon for grunnopplæring var nylig tatt ut i streik. Dette forsinket dessverre arbeidet med læremidler vesentlig.

Sametingets ansatte har en nøkkelrolle i vurderingen av læremidlenes fagpedagogiske kvalitet og innhold, samt behandling av læremiddelsøknader. Selv om streiken er avsluttet, vil den føre til forsinkelser i denne prosessen.

To store læremiddelprosjekter blir mest påvirket: Digitalt læremiddel om bærekraftig utvikling og digitalt læremiddel i lulesamisk som førstespråk for 5.-7. trinn. I tillegg er 42 læremiddelsøknader under behandling, men følgene av streiken hindrer vurdering og prioritering av disse innenfor de planlagte tidsrammene.

Forsinkelsene rammer også forfattere, og kan føre til at prosjekter som kunne fått tilskudd, ikke kan starte som planlagt høsten 2024.

Samisk læremiddelutvikling er sårbar med begrensede ressurser. Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) understreker at de fortsatt vil prioritere læremidler høyt.

- Vi har varslet søkere om situasjonen, og håper å kunne behandle søknadene så raskt som mulig, sier Mikkelsen