Styreleder til Sámi Giellagáldu er nå utnevnt

Styret til Sámi Giellagáldu er nå blitt utnevnt, og styret har valgt leder og nestledere.

Sámi Giellagáldu er et felles nordisk fagorgan i samiske språksaker som er underlagt sametingene i Finland, Norge og Sverige. Målet for Sámi Giellagáldu er å bevare, verne, og utvikle den kulturarven som samiske skriftspråk og talemålene bærer med seg. Formelt er Sámi Giellagáldu tilknyttet til Sametinget på norsk side.

Sámi Giellagáldu ledes av et styre hvor alle tre sameting har like stor representasjon.

Sámi Giellagáldus styre:
Ole Henrik Magga                                          vara: Raimo Valle
Tauno Ljetoff                                                   vara: Neeta Jääskö
Sig-Britt Persson                              vara: Karin Rensberg Ripa
Mikael Svonni                                                  vara: Per-Eric Kuoljok
Magreta Sara                                                   vara: Klemetti Näkkäläjärvi
Ann-Mari Thomassen                                   vara: Maja-Lisa Kappfjell

Leder i styret: Ole Henrik Magga
Nestledere: Tauno Ljetoff og Sig-Britt Persson


Sámi Giellagáldus styre er blitt valgt for fire år, for perioden 2020-2023. Funksjonstid for styrelederen og nestlederne er halvannet år, deretter velges det ny leder og nestledere.

Mer informasjon kontakt:
Sametinget i Finland, v/Pia Ruotsala-Kangasniemi, +358 40 726 2688
Sametinget i Norge, v/Inger Marit Eira Åhrén, +47 971 29 744
Sametinget i Sverige,  v/Anita Kitok, +46(0)73-049 41 04