Tale ved avslutningsmarkering for det samiske forfatterstudiet Čális fal

Sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR) har deltatt på avslutningsmarkering for det samiske forfatterstudiet Čális fal 12. september på Diehtosiida i Kautokeino. Čális fal har vært gjennomført i tre omganger siden 2015 og det skal nå avsluttes i den formen den har vært gjennomført nå, og Sámi allaskuvla skal overta studiet og innlemme det i deres studietilbud. Her er talen hun holdt ved markeringen:

Takk for invitasjonen til å delta på denne avslutningsmarkeringen for Čális fal. Selv om jeg ikke har virket som rådsmedlem for kultur på Sametinget mer enn ett år, så har jeg merket meg forfatterstudiet vårt. Jeg sier vårt for jeg vet at dette er et prosjekt som har vært et samarbeid mellom Sametinget, Sámi girjiečálliidsearvi og Sámi dáiddaráđđi – et samarbeid som har fungert såpass godt at vi kan bruke det som et eksempel på hva vi får til når vi slår kreftene sammen og drar i samme retning.

Sametingsrådet hadde i sin tid et ønske og et mål om at Čális fal skulle bidra til at Sápmi også i framtiden har gode forfattere som skriver skjønnlitteratur på samisk. Dette behovet var det Sámi GirjječálliidSearvi som uttrykte til oss allerede på Kunstnerkonferansen allerede i 2012.

God skjønnlitteratur på samisk er viktig både språklig, kulturelt og samfunnsmessig.

Det er viktig for utvikling og bevaring av de samiske språkene, viktig for vår kulturelle utvikling og vår kulturelle arv, og ikke minst er det viktig for samfunnsdebatten.

Et vellykket forfatterstudie er en studiering der det arbeides i kollegiet med nærlesing og refleksjoner rundt egen og andres tekster. En slik studie krever vilje og motivasjon og man skal lære å være i skriveprosessen. Akkurat det var faktisk en av de kritiske faktorer for at prosjektet skulle lykkes – motiverte og kvalifiserte deltakere til studiet.

Det har vi lyktes med. Og ikke bare i én runde, men i 3 runder!  Jeg har forstått at dere som har deltatt på Čális fal har hatt gode diskusjoner og har jobbet både med egne tekster og med antologien.

Så går vi også en spennende fremtid i møte nå, når vi skal overlevere prosjektet til Sámi allaskuvla overtar Čális fal og innlemmer det som en del av studieemnene sine. Det har lenge vært et ønske fra SDR, SGS, Sametingets og ikke minst tidligere deltakeres side – at det skal bli en mulighet å oppnå studiepoeng for et samisk forfatterstudie, på lik linje med det norske som allerede finnes.

Jeg ser frem i mot å se hvordan forfatterstudiet utvikler seg, og jeg håper spesielt at det i fremtiden også vil komme deltakere fra hele det samiske språkområdet slik at vi kan få flere som skriver originalt på lulesamisk og sørsamisk.

Igjen – gratulerer til alle dere som har vært gjennom Čális fal. Vi trenger nye stemmer og vi trenger å utvikle nye forfatterskap. På sametingsrådets vegne kan jeg si at vi alle ser frem til å følge deres reise og utvikling i forfatterskapet og forhåpentligvis også lese noe av deres fremtidige verk. Jeg har stor tro på at dere fremover vil bli viktige bidragsytere for den samiske litteraturen i fremtiden, men også den samiske samfunnsdebatten.