Tildelt støtte til samisk litteratur

Tildelt støtte til samisk litteratur

Sametingsrådet tildeler 1 266 000 kroner til utgivelse av samisk litteratur. En ny samisk forfatter er blant dem som denne gangen får støtte.

Sametingsrådet gir 196 000 kroner til forlaget Gollegiella til utgivelse av en nordsamisk diktsamling skrevet at Ánne Olli. Boka inneholder dikt som beskriver en tidligere tid og en forundring over en ny tid, sett i perspektivet til en middelaldrende kvinne.

Olli har deltatt på forfatterstudiet Čális fal, i regi av Sametinget og Sámi girječálliid searvi/Sámi dáiddárráđđi.

– Vi behøver flere nye samiske forfattere og jeg er glad for at vi igjen ser at vi får gode manus fra de som gjennomfører Čális fal, sier sametingsråd Henrik Olsen (NSR).

Se oversikt over tildelinger til litteratur, vår 2021 (PDF, 97 kB)

Klikk for stort bildeHenrik Olsen Sámediggi Støtte til digitale utgivelser

Sametinget har i 2021 en prioritering i litteraturordningen som omhandler digital publisering. Prioriteringen har i 2021 vært åpen og det er ikke lagt noen større føringer for hva som legges i digital publisering.

Guldal Rec har fått 310 000 kroner til å utgi en digital lydbokserie for småbarn i form av podkast. Hver episode skal bestå av korte fortellinger på nordsamisk på omkring 10 minutter om kattene Elle og Májjá og forskjellige situasjoner de havner oppi. Lydbokserien inneholder elementer som er av både litterær, musikalsk og filmatisk karakter.

Davvi Girji tildeles 350 000 kr å digitalisere et antall samiske barne- og ungdomsbøker i en form som gjør at de kan publiseres i Lesemester-tjenesten. Lesemesteren er en lesetjeneste som skal gjøre det lettere å stimulere barn/unge til å lese mye og ofte, og skal gjøre en forskjell for barn/unge som ellers ikke er motivert til å lese vanlige bøker.

– Det er et stort behov for samiske bøker i digitalt format, noe vi særlig har fått merke under pandemien. Det er derfor gledelig å se at det har kommet flere spennende prosjekter som ikke nødvendigvis bare er i e-bok format, sier Olsen.

Filmer med opplesning av bildebøker

I tillegg får Trøndelag fylkesbibliotek en støtte på 200 000 kroner til å lage 5-6 videofilmer med opplesning av bildebøker og illustrerte barnebøker på sørsamisk.

– Flere foreldre, spesielt de som ikke har samisk som morsmål, har etterlyst mer video og lyd til barnebøker, slik at det også er mulig å kunne høre hvordan ord uttales, sier Olsen.

Prosjektet til Trøndelag fylkesbibliotek skal prioritere bøker som ikke tidligere er oversatt til sørsamisk slik at det skaper mest mulig ny tekst på sørsamisk.

Ny søknadsfrist i høst

Neste søknadsfrist på tilskuddsordningen produksjon av samisk litteratur er 1. oktober 2021.

– Vi håper det kommer flere gode søknader til runde to også, sier Olsen.

For spørsmål og intervju, kontakt sametingsråd Henrik Olsen (NSR), tlf +47 907 75 219, henrik.olsen@samediggi.no