Tilskudd til ny samisk forfatterforening

Tilskudd til ny samisk forfatterforening

Sametingsrådet har bevilget 250 000 kroner til Foreninga Samiske Forfattere/Searvi sámi girječálliide.

Maja Kristine Jåma Árvu/Sametinget Midlene skal gå til drift av foreningen. Foreningen ble stiftet i 2019, og er åpen for alle samiske forfattere, både skjønnlitterære og faglitterære, uansett språk. Foreningas formål er å fremme samiske forfattere og samisk litteratur. Foreningen samiske forfattere har hatt et høyt aktivitetsnivå helt fra etableringen, og har et stort nedslagsfelt litterært.

– Jeg registrerer at etableringen av ei ny forfatterforening har vært et kjærkomment supplement til samiske forfattere, sier sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR).

I utgangspunktet skal det ikke innvilges driftsstøtte til en forening som etter Sametingets syn skal støttes gjennom avtaleforhandlinger mellom Sametinget og samiske kunstnerorganisasjoner. Under særskilte grunner bevilger sametingsrådet 250 000 kroner over ordningen Kulturtiltak.

– Jeg er glad for at det er kommet til en minnelig løsning for Foreninga Samiske Forfattere/Searvi sámi girječálliide, slik at de kan sikres oppstart, sier Jåma. 

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR), mob. +47 472 42 366, maja.kristine.jama@samediggi.no