Tilskudd til Samisk språkukeprosjekter

Tilskudd til Samisk språkukeprosjekter

Nå nærmer språkuka seg, Sametinget ønsker at så mange som mulig skal bidra med arrangement.

Klikk for stort bildeUnder Samisk språkuke skal vi synliggjøre og øke kunnskapen om samisk språk i hele samfunnet. Målet med samisk språkuke er å bedre det samiske språkets status, og  øke kunnskap om samisk språk og kultur i hele samfunnet. Akkurat denne uka skal samiske språk høres og ses over alt. Målgruppen er barn og unge og tema for 2020 er tradisjonell kunnskap og språk.

Sametingsrådet har bevilget over kr 90 000 til tre språkprosjekt i forbindelse med Samisk språkuke. Ålgård skole i Gjesdal kommune er bevilget 35 800 kroner til språkukearrangementer. Bodø kommune har fått 40 000 kroner for å arrangere språkukeaktiviterer i barnehager og småskolen, og Mjøsan Dajve saemien siebrie er bevilget 15 000 kroner til uteaktiviterer i forbindelse med samisk språkuke.

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) sier at målet med denne støtteordningen er at befolkningen har mulighet til å lære seg samisk og fremme språket.

– Denne muligheten er absolutt til stede i samisk språkuke som arrangeres 19. til 25.oktober. I år er det andre gang språkuka arrangeres, og jeg synes uka begynner å få oppmerksomhet rundt omkring i samfunnet, sier Mikkelsen. Skoler, barnehager, kommuner og samiske organisasjoner viser interesse og søker om støtte fra Sametinget.

4a ved Ålgård skole vil synliggjøre samisk språk og kultur i forbindelse med samisk språkuke. Målet er å lære litt samisk, samisk duodji og mattradisjoner. Bodø kommune vil heve den lulesamiske kompetansen i barnehager og på småskoletrinnet. Målet er å gi barna verktøy til å kunne utforske og reflektere over det lulesamiske språket, dets identitet og kulturarv. Mjøsan Dajve Saemien Siebrie vil arrangere uteaktiviteter i forbindelse med samisk språkuke. De vil vekke interessen for samisk språk hos samiskspråklig barn og unge i distriktet.

– Vi håper å se mange og kreative språktiltak i forbindelse med språkuka, og derfor har vi senket kravene for disse søknadene, avslutter Mikkelsen.

Tilskuddene er bevilget gjennom ordningen Språkprosjekter. Søknadskjema finner du her.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR)
+47 917 42 161
mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no