Tilskudd til sørsamisk bibeloversettelse

Sametingsrådet gir 300 000 kroner i tilskudd til Det Norske Bibelselskap, som jobber med å oversette Bibelen til sørsamisk.

Mikkel Eskil Mikkelsen Árvu, Sámediggi

Det Norske Bibelselskap har fått tilskudd til dette oversettelsesprosjektet siden 2020. Prosjektet er et samarbeid mellom bibelselskapene i Norge og Sverige, der hvert selskap finansierer arbeidet innenfor sine respektive land. Målet med prosjektet er å fullføre oversettelsen av Det nye testamentet og starte opp oversettelsen av utvalgte bøker fra Det gamle testamentet til sørsamisk.

I Norge samarbeider prosjektet med Kirkerådet/Samisk kirkeråd, Nidaros bispedømme, Saemien Åålmege og Nord Universitet Levanger. Arbeidet gjennomføres ved bruk av personer med sørsamisk kompetanse. Prosjektet arbeider aktivt med sørsamisk språkutvikling.

– Sametinget synes det er viktig at det sørsamiske språksamfunnet får oversatt Bibelen til deres språk, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Tilskuddet på 300 000 kroner gis fra tilskuddsordningen Språkutviklingstiltak.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no