Tilskudd til ulike kulturtiltak

Tilskudd til ulike kulturtiltak

Sametingsrådet har gitt tilskudd på til sammen 193 000 kroner til ulike kulturtiltak.

– Sametinget registrerer at det er flere institusjoner og organisasjoner som ønsker å ha samiske kulturarbeidere og artister med i forskjellige kulturarrangement. Dette er en positiv trend, særlig for det samiske kulturfeltet, sier sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR).Maja Kristine Jåma Árvu/Sametinget  

Sametingsrådet har gitt et tilskudd på 53 000 kroner til Nordlysfestivalen i Tromsø for å vise Elle Sofe Saras danseforestilling «Vástádus eana - The Answer is Land». Hovedtematikken i forestillingen er naturen og menneskets forhold til natur. Elle Sofe Saras mål med forestillingen er å hedre de som står opp for jorda. Forestillingen vil også inngå i programmet til Samisk uke i Tromsø.

Foreninga Samiske Forfattere/Searvi Sámi Girječálliide har fått et tilskudd på 50 000 kroner i forbindelse med litterære arrangement for å markere samenes nasjonaldag i Trondheim. Under dette arrangementet er det flere samiske forfattere som skal delta med presentasjon av sine forfatterverk på ulike steder i byen.

Deatnogátte Sámiid Searvi har fått bevilget 90 000 kroner for å arrangere ČSV-jubileum i Sirbmá til høsten. I 2022 er det 50 år siden ČSV ble allment kjent og lansert i Sirbmá som et skriftlig/muntlig uttrykk/symbol. Med dette arrangementet ønsker de å sette fokus på å feire samehistoriske hendelser og innsats. De planlegger blant annet utstilling, jubileumshefte, jubileumsseminar og jubileumskonsert.

– Jeg er glad for at våre ordninger kan støtte opp om slike arrangementer, og med det bidra til å synliggjøre samisk språk, kultur og identitet, sier Jåma.

Tilskuddene er gitt fra tilskuddsordningen Kulturtiltak. Tilskuddsordningens mål er å gi gode rammevilkår for samiske kunstproduksjoner og kulturopplevelser.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR), mob. +47 472 42 366, maja.kristine.jama@samediggi.no