Tilskudd til utvikling av samisk språk og samiske spill

Tilskudd til utvikling av samisk språk og samiske spill

Sametingsrådet gir støtte til to bedrifter for gjennomføring av språkkurs for voksne, samt bevilgning til utvikling av spill-applikasjoner for barn. – Det viktig at Sametinget støtter opp om samisk språktilbud til alle aldersgrupper på ulike måter, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Miksapix interaktive har til sammen fått innvilget kr 600 000 til to nye spill-applikasjoner. Dette er oppfølgere til det første spillet som ble lansert i 2019 og heter «Raanaa – Sjamanjenta». Miksapix skriver at den ble veldig godt mottatt, og de har fått tilbakemeldinger om at publikum ønsker flere spill i denne spillserien. De har derfor gått videre med dette spillkonseptet i 3D.

De kommende utgivelsene er spill to og tre i serien, og heter «En verden i frost» og «Bárbmoáhkka og trekkfuglene»

– Språkprosjekter 2020 prioritere midler til språkapplikasjoner og spill for barn og unge på samisk. Vi syner det er viktig å gi samiske barn og unge et variert digitalt tilbud. Dette er en spennende bedrift som jeg ønsker å besøke ved en passende anledning, sier Mikkel Eskil Mikkelsen.

Tilskuddet er i tråd med Giellalokten, Sametingets strategier for samiske språk, der en av strategiene er å være pådriver for å opprette flere samiske spill, applikasjoner og youtubekanaler. I første innsatsområde; språktilbud for barn og unge, står det: «Det er behov for et variert og godt innhold på lik linje med tilbud for norskspråklige, og det må sørges for at dette er tilgjengelig for brukerne. Spill, applikasjoner, YouTube og lignendetilpasset mobiltelefoner og datamaskiner kan skape gode digitale møtesteder, hvor kommunikasjon kan foregå på samisk.»

Videreføring av samisk språk til voksne

ABC-Company E-skuvla har fått kr 174 000 fra Sametinget til gjennomføring av språkkurs for voksne. Målet med tilskuddsordningen samiske språkprosjekter er at befolkningen har mulighet til å lære seg samisk og fremme språket.

– Dette er et videregående kurs for de som allerede kan litt samisk, eller for de som tidligere har gått på kurs hos ABC-Company. Det er viktig at de som har gjennomført kurs tidligere får fordype seg i språket og lære mer, slik at ikke språkutviklingen stopper. Kurset vil hjelpe dem til å bli samiske språkbrukere, sier Mikkel Eskil Mikkelsen.

I Sametingets budsjett for 2020 Språkprosjekter er det prioritert midler til samiskkurs for voksne.
Det vises også til Gïelelutnjeme-Giellalåpptim-Giellalokten hvor det fremkommer at «Samiske språk er viktig for den enkelte språkbruker, for den samiske befolkningen og for utviklingen av det samiske samfunnet. Samiske språk handler ikke bare om kommunikasjon, men er nært knyttet til samisk identitet, kulturarv og tilhørighet».

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen, tlf. +47 917 42 161. Bilder av Mikkelsen kan brukes fritt mot kreditering: https://www.flickr.com/photos/samediggi/albums/72157687389005730