To av tre politiske rådgivere på plass

To av tre politiske rådgivere på plass

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) har utnevnt to av sametingsrådets tre politiske rådgivere. Eirik Larsen (NSR) og John Mathis Utsi (JSL) har allerede tiltrådt sine stillinger, mens den siste rådgiveren fra Senterpartiet ennå ikke er utnevnt.

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) med politiske rådgivere Eirik Larsen (NSR) og John Mathis Utsi (JSL) Vaino Rensberg/Sametinget

Samarbeidspartnerne NSR, Flyttsamelista og Senterpartiet er enige om å styrke det daglige politiske arbeidet på Sametinget.

– Vi har store ambisjoner og mye arbeid foran oss. I løpet av perioden vil det blir innført fem plenumsmøter i året, og det betyr at vi skal levere flere saker til Sametingets plenum. Reindriftslovutvalget kommer til å levere sine anbefalinger. Vi har flere større og krevende lovprosesser på vei. Samelovens språkregler, ny minerallov og det videre arbeidet med Samerettsutvalget 2 er noen av de store sakene. I tillegg skal Sannhets- og forsoningskommisjonen levere sin rapport. Alt dette krever politisk kapasitet, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

– Den tredje og siste rådgiveren er ennå ikke klar, men jeg kan avsløre at jeg blir å utnevne en kvinnelig politisk rådgiver, sier Muotka.

Eirik Larsen fortsetter som politisk rådgiver, denne gangen for Silje Karine Muotka sitt sametingsråd. Dette betyr at Eirik Larsen søker fritak for sitt verv som sametingsrepresentant.

– Jeg er svært glad for å bli utnevnt som politisk rådgiver. Vi har mange store saker som venter, og jeg ser frem til å bistå sametingspresidenten og sametingsrådet i både store og små saker, sier Eirik Larsen (NSR).

John Mathis Utsi fra Flyttsamelista er ny som rådgiver for sametingsrådet. Utsi er reindriftsutøver fra Karasjok.

– Jeg ser frem til det spennende og viktige arbeidet som venter. Som reineier er selvsagt reindrift noe jeg engasjerer meg for, men jeg har et stort engasjement i samiske saker generelt, som språk, kultur, joik og klima, sier John Mathis Utsi (JSL).

Utsi er første vara på Flyttsamelista sin liste på Sametinget, og søker fritak fra sitt verv som vararepresentant.

Kontaktpersoner:

sametingspresident Silje Karine Muotka, tlf. 984 87 576
politisk rådgiver Eirik Larsen, tlf. 970 80 217
politisk rådgiver John Mathis Utsi, tlf. 951 75 908