To nasjonale nettkurs innen samisk språkopplæring

To nasjonale nettkurs innen samisk språkopplæring

Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag arrangerer for andre gang nasjonale nettkurs for foresatte til samiske barn, og barnehager og skoler utenfor de utenfor de samiske kjerneområdene.   Sametinget  

Mikkel Eskil Mikkelsen Árvu/Sametinget – Dette er viktige kurs for å fremme kunnskap om retten til opplæring i samiske språk. Vi vet det kan være lav etterlevelse av regelverket og derfor behov for kompetanseheving. Jeg håper så mange som mulig deltar på kurset, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen

Nettkurs for foresatte

Nettkurs for foresatte arrangeres den 9. februar, kl. 19.00-21.00.

Her finner du mer informasjon om kurset og link til påmelding

Samiske familier bor i hele landet, og det er viktig å få ut riktig informasjon om den lovfestede retten til samisk språkopplæring.

Denne gangen vil Statsforvalterne også orientere om samiske barn i barnehager og skoler har rett til å sikre og utvikle sitt språk og sin kultur.

Nettkurs til barnehager og skoler 

Til barnehager og skoler arrangeres det nettkurs 16. februar, kl. 09.00-11.00.

Her finner du mer informasjon om kurset og link til påmelding