– Totalt uakseptabelt at reineiere i Troms og Finnmark ikke får utbetalt tilskuddet til fastsatt dato

– Totalt uakseptabelt at reineiere i Troms og Finnmark ikke får utbetalt tilskuddet til fastsatt dato

Sametingsråd Hans Ole Eira (Sp) er bekymret for økonomien til reineiere i Troms og Finnmark når utbetalingene av tilskudd til dem blir utsatt i år også. 

Hans Ole Eira Åse M. P. Pulk/Sámediggi Reineiere i Nordland, Trøndelag og Hedmark har fått utbetalt tilskudd innen fristen. 

Eira sier at dette er i ferd med å bli et årlig problem for Statsforvalteren i Troms og Finnmark og at dette må de finne en løsning på.

– Det er slik at reindriften har vært igjennom en beitekrise i vinter og selv om reineiere har fått støtte til tilleggsfór, så har beitekrisen medført økte og uoversiktlige kostnader for reineiere, sier Eira.

I år har beitekrisen også sammenfalt med økte drivstoffpriser.

– Jeg er bekymret når tilskudd som er viktig for at reineiere kan foreta nødvendige investeringer eller eventuelt betale regninger fra krisevinteren nå uteblir, sier Eira.

Det er Statsforvalteren i Troms og Finnmark som har varslet om at utbetaling av tilskudd blir forsinket med flere uker.

– Sametinget har bedt om en redegjørelse fra Statsforvalteren om grunnen til forsinket utbetaling. Hvis det er de samme utfordringene som i de foregående årene, så må det finnes en løsning på det i år, nettopp for å unngå at ikke de samme problemene oppstår neste år også, sier Eira.

Han sier at tilskuddssøknader og utbetaling av disse er en årlig oppgave som må prioriteres, slik at reineiere ikke blir rammet av dette år etter år.

– Reineiere må også få en fast utbetalingsdato å forholde seg til. Dette for å kunne ha forutsigbarhet i sin reindrift. Dette er en selvfølgelighet i jordbruket og må også bli det samme i reindriftsnæringen. Statsforvalteren i Troms og Finnmark bør vurdere å ha sommerbemanning i forbindelse med dette, hvis det er så marginalt med folk hos Statsforvalteren, sier Eira.

Sametingsrådet vil følge opp denne saken, for å prøve å bidra til at uønskede situasjoner med forsinket utbetalinger ikke oppstår i fremtiden.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Hans Ole Eira (Sp), mob. +47 918 61 471, hans.ole.eira@samediggi.no