Utvidet kulturelt program under plenumsmøtet

I forbindelse med plenumsbehandlingen av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport blir det et omfattende kulturelt program på Sametinget i mars.

Sametinget vier hele plenum i mars til behandling av innholdet i Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, og den saken vil være den største enkeltsaken Sametinget har fått til behandling så langt. Det er et historisk plenum som skal komme sammen i mars, med mange inviterte gjester og besøkende. Sametinget har derfor også et omfattende kulturelt program.

Kunstutstilling Sannhet og forsoning 

I forbindelse med behandlingen av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, viser Sametinget kunsten fra rapporten.

Som en del av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport ble det sammen med rapporten levert 13 kunstverk. 12 av disse utstilles i Sametingets parlamentsbygning i Karasjok nå.

Utstillingen “Fornorsking og forsoning” blir stående på Sametinget over plenumsmøtet og frem til påske.  

Lávostallan - velkomst med bålkaffe og lavvo

Onsdag 6. mars og torsdag 7. mars vil Sametinget i samarbeid med reiselivsaktøren Sámipath ha en lávvu tilgjengelig utenfor Sametinget, der gjester, besøkende og politikere kan trekke seg tilbake for refleksjon eller samtaler, eller bare for en kopp med bålkaffe. Det skal være et sted for ettertanke, refleksjon og påfyll. 

Spesialkomponert danseforestilling

Onsdag 6. mars, før Sametingets plenum begynner med behandlingen av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, så vises en spesialkomponert danseforestilling som heter «Shaddie/Vekst» i Sametingets plenumssal. Den vises i samarbeid med Sámi Dáiddaguovddáš (SDG).

Om performansen:

Økende forventninger kommer med en økende frykt. Frykt for å miste kulturen. Hvordan kombinere frykt og vekst. Hvordan vokse uten å miste fortiden, og kompleksiteten i en fortid med mye traumer. Men også en fortid med kulturens skjønnhet og kjærlighet til det dagens samfunn ser etter.

Artister er Liv Aira, Linn Lindström og Jenny Schinkler. Produsent er Liv Aira.

Omvisninger

Det er lagt opp til omvisninger på Sametinget i forbindelse med plenumsmøtet, både på engelsk og norsk.

  • Onsdag 6. mars kl. 13.00 er det engelskspråklig omvisning på Sametinget
  • Torsdag 7. mars kl. 13.00 er det norskspråklig omvisning på Sametinget
  • Fredag 8. mars kl. 10.00 er det engelskspråklig omvisning på Sametinget

Konsert med Emil Kárlsen

Torsdag 7. mars kl. 18.30 er det konsert med artist Emil Kárlsen i Sametingets bibliotek. Konserten er gratis og åpen for alle. Konserten strømmes også direkte på Sametingets nett-TV, slik at så mange som mulig kan få med seg konserten.

Emil Kárlsen, som er fra Omasvuotna/Storfjord, fikk i fjor Sametingets språkløftpris for sin innsats for å lære, synliggjøre og bruke samisk språk i det offentlige rom. Gjennom sitt virke som kunstner og artist er Emil Kárlsen et eksempel på mye av det rapporten handler om: hvordan man kan ta tilbake språket, joiken og kulturen som tidligere generasjoner har mistet, og velge å ha det som grunnlag i eget arbeidsliv og levekår.

Markering av kvinnedagen

Fredag 8. mars kl. 09.00 blir det markering av kvinnedagen i plenumssalen. Forfatter Mary Ailonieida Sombán Mari leser fra diktsamlingen sin «Beaivváš Mánát - Leve blant reptiler».