Veivalg for skoltesamisk språkvitalisering

Sametinget skal diskutere veivalg for skoltesamisk språkvitalisering i plenumsmøte denne uken. – Det er viktig å følge opp den skoltesamiske utredningen som viser at skoltesamisk fortsatt er et levende språk i Norge og at skoltesamer ønsker å styrke og synliggjøre språket sitt, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

I 2021 utførte forsker Torkel Rasmussen på oppdrag for Sametinget utredninga Skoltesamisk språksituasjon i Norge – Strategier og tiltak for vitalisering av språket, som har gitt Sametinget viktig grunninformasjon og en oversikt over arbeidet som er gjort for skoltesamisk språk både i Norge, Finland og Russland, og hvilke språktilbud som finnes. I utredninga foreslås det tiltak for vitalisering av språket på norsk side spesielt, men i samarbeid med skoltesamer i Finland og Russland.

Mikkel Eskil Mikkelsen Åse M.P. Pulk/Sámediggi

– Utredninga har gitt Sametinget et bedre grunnlag for å sette i gang språktiltak for skoltesamisk språk, og det har gitt en oversikt over mulige veier videre i arbeidet med å vitalisere skoltesamisk språk på norsk side av Sápmi, sier Mikkelsen.

Utredningen viser at det finnes i overkant av 300 talere av det skoltesamiske språket og det finnes rundt 10 personer som prater skoltesamisk på norsk side. Noen få lærer barna sine skoltesamisk. Utredningen påpeker at det viktigste Sametinget kan gjøre er å legge forholdene til rette slik at den skoltesamiske befolkninga på norsk side kan vitalisere identitet, kultur og dermed skoltesamisk språk på sin måte.

Sametinget har hatt folkemøte om skoltesamisk språksituasjon, og dette viste at det er interesse for å bevare og ta tilbake skoltesamisk språk innenfor de skoltesamiske miljøene på norsk side av Sápmi.

Sametingsrådets innstilling til plenum er at Sametinget anerkjenner skoltesamisk som samisk språk i Norge. Sametinget vil bidra til at det kan legges til rette for å skape et aktivt skoltesamisk språkmiljø på norsk side av Sápmi, Sametinget vil utarbeide egne prioriteringer i budsjettet for styrking og vitalisering av skoltesamisk språk, arbeide for å få i gang samarbeid over landegrensen for å vitalisere skoltesamisk språk på norsk side, og også arbeide for at flere skoltesamiske stedsnavn registreres i Sentralt stedsnavnregister slik at de kan brukes offentlig i for eksempel skilt og kart. Tiltak vil følges opp i årlige budsjetter.

Sak 39/22 Veivalg for skoltesamisk språkvitalisering – oppfølging av rapport om skoltesamisk språksituasjon i Norge behandles i plenumsmøte torsdag 13. oktober.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no

Sakspapirer