Videreføring av språkprosjektet Giellabáiki – samiskspråklig arena i Vesterålen og Lofoten

Videreføring av språkprosjektet Giellabáiki – samiskspråklig arena i Vesterålen og Lofoten

Sametingsrådet bevilger tilskudd til Várdobáiki samiske senter på inntil kr. 300 000,- til videreføring av språkprosjektet Giellabáiki – samisk språk- og møteplass i Vesterålen og Lofoten.

Várdobáiki etablerte Giellabáiki høsten 2019 med språkprosjektmidler fra blant annet Sametinget. Målet var å gjennomføre språktiltak og samiskkurs for den samiske befolkningen i regionen. 

Klikk for stort bilde– Giellabáiki er organisert under Várdobáiki, og det blir interessant å se hvordan modellen med desentralisert språksenter fungerer på sikt, og på hvilken måte dette er med på å øke Várdobaikis regionale nedslagsfelt, sier samtingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Selv om Vesterålen og Lofoten har en forholdsvis stor samisk befolkning, har fornorskningsprosessen ført til at det samiske språket har vært skjult i lang tid. Gjennom de siste 10 - 15 årene har det samiske imidlertid vært i forsiktig oppblomstring. Det er økende interesse for samisk språk, kultur, kulturminnevern, samisk historie, samiske stedsnavn, med videre i regionen.

Gjennom Giellabáiki har den samiske befolkninga i regionen kunne møtes for å gå på blant annet språkkafé, språkkurs og oppleve samisk film, foredrag og feire samenes nasjonaldag.

– Giellabáiki har gjennomført mange varierte og gode språktiltak rettet mot både store og små barn, ungdommer og voksne med ulike temaer og god oppslutning, og dette er viktige tiltak som vi ønsker å støtte videreføringen av, sier Mikkelsen.

Etter etableringa av språkprosjektet i Vesterålen og Lofoten, har Giellabáiki nå blitt en etablert språkarena som samarbeider med andre sameforeninger. På sikt ønsker de også å kunne nå ut til både barnehager, skoler og andre arenaer.

– Det er viktig å ha en samisk språk- og møteplass for den samiske befolkningen i Vesterålen og Lofoten. På denne måten får vi stadfestet og synliggjort den samiske tilstedeværelsen i regionen, samtidig som det fyller et behov for å bli bedre kjente med språket og kulturen som ikke lengre skal skjules, men løftes frem, sier sametingsråden.

For mer informasjon eller intervju, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf. 917 42 161 eller e-post: mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no