Vinner av Nordisk samisk språkpris – Gollegiella 2022

Nordisk samisk språkpris – Gollegiella 2022 tildeles professor emeritus Ole Henrik Magga. Han har gjennom hele sitt liv gjort fremragende innsats for å fremme, utvikle og bevare de samiske språkene. Gjennom sitt livsverk har han vist samene og omverdenen at samisk er et betydningsfullt og levende språk.

Ole Henrik Magga får nordisk samisk språkpris Gollegiella 2022 Ninni Andersson/Regeringskansliet

Sverige er vertslandet for utdelingen av språkprisen Gollegiella, som deles ut for tiende gang. Prisutdelingen finner sted i forbindelse med minister- og sametingspresidentmøtet i Stockholm den 18. januar 2023.

– Å bevare og utvikle de samiske språkene er et utrolig viktig arbeid. Ole Henrik Magga har lenge vært en sterk stemme for bruk av de samiske språkene, og derfor er jeg stolt over å dele ut Gollegiella språkpris til Ole Henrik i dag, sier Sveriges kulturminister Parisa Liljestrand.  

– Jeg er svært glad for å gratulere Ole Henrik Magga med å vinne Gollegiella-prisen 2022. Hans livsverk viser at han fortjener å bli anerkjent og belønnet, sier Sveriges sametingspresident Håkan Jonsson.

Ole Henrik Magga ble født i 1947 i Kautokeino i Nord-Norge. I sitt virke for de samiske språkene har han i flere tiår arbeidet for språkenes utvikling, blant annet gjennom akademiske studier, forskning og utvikling av læremidler og undervisning.

Magga har utarbeidet den moderne nordsamiske ortografien, skrevet en sørsamisk grammatikk sammen med Lajla Mattsson Magga og deltatt i utviklingen av både den ume- og pitesamiske ortografien.

Magga har også bidratt i oppbyggingen av urfolksinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt, blant annet som den første lederen for FNs permanente forum for urfolksspørsmål og ved å bygge opp Sametinget i Norge, der Ole Henrik Magga var den første presidenten.

Språkprisen Gollegiella ble stiftet for å motivere til utvikling og revitalisering av de samiske språkene. Prisen deles ut annethvert år. 

Les mer om prisen og tidligere prisvinnere.

Gollegiella 2022 Ninni Andersson/Regeringskansliet