Workshop for lule- og sørsamiske språkmedarbeidere

Workshop for lule- og sørsamiske språkmedarbeidere

Sametingsrådet har innvilget et tilskudd på kr. 300 000,- til det samiske forlaget ČálliidLágádus som skal arrangere flere workshops rettet mot lule- og sørsamiske språkmedarbeidere og andre språkinteresserte.

ČálliidLágádus samarbeider med Divvun – samisk språkteknologi ved universitetet i Tromsø om språktermer og oversettingsprogrammer. Divvun har savnet fagtekster på lule-og sørsamisk for å kunne forbedre oversettingsprogrammet og gi fullstendige oversettelser. ČálliidLágádus vil sammen med deltakerne jobbe med konkrete tekster for å utvikle felles termer som kan settes inn i Divvuns programmer.

– Til dette arbeidet vil lule- og sørsamiske språkarbeidere være den største og viktigste ressursen, uttaler sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Målgruppa for workshopene er språkmedarbeidere som allerede jobber med sør- og lulesamiske tekster, men også andre språkinteresserte er velkommen til å delta. En annen intensjon med dette prosjektet er å få på plass en varig felles kommunikasjonsplattform mellom lule- og sørsamiske språkmedarbeidere, fortrinnsvis en digital kommunikasjonsplattform.

– Jeg er glad for at flere og flere drar nytte av de mulighetene som digitale plattformer gir, og håper flere vil gjøre det samme, sier Mikkelsen.

Både lule- og sørsamiske språkmedarbeidere har uttrykt et behov for smidigere termutviklingstiltak og bedre kommunikasjon språkmedarbeiderne seg i mellom. Det har derfor vært stor interesse for disse workshopene.

– Vi trenger flere tiltak på flere nivåer for å rekruttere personell til læremiddelproduksjon. Sametinget har hatt flere møter med aktuelle samiske miljøer, i tillegg til å legge om tilskuddsordningen på læremiddelproduksjon. Jeg er glad for at samiske forlag også ser alvoret og behovet for å jobbe med kompetanseheving og rekruttering, sier sametingsråden.

For mer informasjon eller intervju, kontakt sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf. 917 42 161 eller e-post: mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no