Energi

Energi

Sametinget legger til grunn tiltak for energiproduksjon og annen inngrepsaktivitet skjer etter en helhetlig planlegging som sikrer naturgrunnlaget for samisk kultur og samiske næringer, og som gjør det mulig å ivareta og videreføre samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv.

Sametinget jobber i det daglige for at utbygginger som skjer i samiske områder skal være til nytte for det samiske samfunnet og ikke til skade for samisk kulturutøvelse og tradisjonell samisk næringsutøvelse. Slik virksomhet må skje i sameksistens med, og ikke til fortrengsel for samiske næringer og kulturbasert høsting.

Les strategi for sikring og utvikling av samisk kultur ved energiutbygginger (PDF, 754 kB)

Les fylkesmannsembetenes rapport: Nasjonal ramme for vindkraft på land Reindriftsvurderinger av analyseområder som berører samisk reindrift