Deltakerloven - områder med sjøsamisk innslag

Deltakerloven §21 fjerde ledd lovfester en rett til fiske etter torsk, hyse og sei med konvensjonelle redskaper med båter under 11 meter for personer registrert i fiskermanntallet som er bosatt i Finnmark, kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord og de områder med sjøsamisk innslag i resten av Troms og Nordland som Kongen fastsetter.

I forarbeidene til loven legges det til grunn at for å kunne regnes som et område med sjøsamisk innslag er det avgjørende at det har tradisjonelt vært sjøsamisk bosetting over en viss tid. 

Departementet mener at i tillegg til de ovennevnte kan følgende områder ha sjøsamisk innslag i Troms: Gratangen, Lavangen, Skånland, Storfjord, Sørreisa og Tromsø men bare grunnkretsene: Jøvik, Olderbakken, Lakselvbukt, Lakselvdalen, Sjøvassbotn, Stordal, Sjursnes, Reiervik, Breivika eller Ullsfjordmoan. I tillegg kan kommunene Evenes, Hamarøy, Narvik og Tysfjord regnes å ha sjøsamisk innslag.

Les: Lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)

Retten til fiske for de minste fartøyene, Deltakerloven §21, fjerde ledd