Motorferdsel i utmark

Tradisjonell bruk og nærhet til naturen er endret over tid og motorferdsel er et uttrykk for dette.

For mange av oss er motorferdsel i utmark en måte å videreføre våre forfedres utmarksbruk og høsting. Kunnskapen knyttet til utmarksressurser er bevart og overført gjennom ferdsel, høsting og tilstedeværelse i landskapet.

Deltakelse i meahcásteapmi innebærer også at en får kulturell og språklig kompetanse om landskapet som har formet oss og vår verdier og verdensanskuelse.