Samisk utmarksbruk - meahcásteapmi

Samisk utmarksbruk - meahcásteapmi - er samenes tradisjon og kunnskap om hvordan vi benytter oss av tilgjengelige ressurser for vårt livsopphold. Bruken er endret over tid, men fortsatt utgjør utmarksbruk den en viktig del av det materielle grunnlaget for vår kultur.

Samenes bosettingsområde varierer fra sjø til innland, og nyttiggjøringen av naturressursene varierer deretter.  Det å beherske og kombinere mange ulike forhold og bruksmåter i meahcci - utmark - har vært et kjennemerke for samiske livsvilkår. Også i dag ser samisk ungdom verdien i dette, og opparbeider seg kunnskap om meahcásteapmi gjennom ferdsel og opphold i tradisjonelle bruksområder.

Målsetningen er at samisk utmarksbruk blir anerkjent og får utvikle seg i framtida. Sametinget vil synliggjøre betydningen av tradisjonell høsting, både som næringstilskudd til husholdning, som kulturbærer og som uttrykk for identitet.

Sametinget vil arbeide for tydeligere lovmessig anerkjennelse av utmarksbruk som materielt grunnlag for samisk kultur, og vil sikre at bygdene i Finnmark kan benytte seg av og forvalte fornybare ressurser i sine nærområder. Sametingets målsetting er at samiske rettigheter utenfor Finnmark blir anerkjent slik at tradisjonell bruk av utmarka i områder sør for Finnmark også kan utvikle seg i fremtiden.

Les rapport fra Sametingets arbeidsgruppe for utmark (2016): Meahcci - et grunnlag for identitet, kultur og birgejupmi (PDF, 749 kB)

Les Sametingsmelding om areal og miljø (PDF, 4 MB)

Les sametingsrådets redegjørelse om laks (PDF, 968 kB)

Les Diddi, luosjuolgi, goadjin ja duovvi. Sametingsmelding om laks 2021 (PDF, 3 MB)